Da li znaš gdje su policijske patrole?

Moja patrola zna!

Kako funkcioniše Moja Patrola?

Svi mi činimo Moju patrolu! Korisnici ove aplikacije jednim klikom prijavljuju uočenu policijsku patrolu, a sistem upozorava sve ostale korisnike gdje se nalaze prijavljene patrole.

Moja patrola omogućava svim korisnicima da samo jednim klikom prijave primjećenu policijsku patrolu i da uvijek budu obaviješteni o patrolama koje su prijavili drugi korisnici. Takođe, svaki korisnik može da potvrdi ili negira prijavljenu patrolu.

Uz pomoć složenog algoritma računa se pouzdanost svakog korisnika, vjerovatnoća postojanja patrole i uvijek se prikazuju maksimalno precizni podaci svim korisnicima.


Brojne Mogućnosti

Predstavljamo vam osnovne funkcionalnosti Moje patrole

Potencijalne Patrole

Algoritam izračunava vjerovatnoću i predstavlja vam mjesta sa potencijalnim patrolama koje nisu prijavljene u datom trenutku.

Lociranje

Radi lakšeg korišćenja aplikacije, mapa prati korisnikovu trenutnu poziciju.

Prijava

Jednim klikom prijavite uočenu policijsku patrolu i obavijestite ostale korisnike Moje patrole.

-

KORISNIKA

-

AKCIJA

5

DRŽAVA

-

PREĐENIH KM

Kontaktirajte Nas

Tekst responsa