Što je Moja Patrola?

Moja patrola je aplikacija za uređaje s Android i iOS platformom. Ona omogućava svim korisnicima da samo jednim klikom prijave primijećenu policijsku patrolu i da uvijek budu obaviješteni o patrolama koje su prijavili drugi korisnici. Također, svaki korisnik može potvrditi ili negirati prijavljenu patrolu.

Uz pomoć složenog algoritma računa se pouzdanost svakog korisnika, vjerojatnost postojanja patrole i uvijek se prikazuju maksimalno precizni podaci svim korisnicima.

U donjem desnom kutu nalazi se gumb koji se koristi za prijavljivanje detektirane policijske patrole. Iznad se nalazi gumb "Lokacija" u obliku ikone snajperista. Klikom na ovaj gumb vaša lokacija se postavlja u središtu karte i slijedi kretanje. U donjem lijevom kutu nalazi se opcija: "Navigacija".

                

Pomoću opcije "Navigacija" možete izbjeći prijavljene ophodnje. Nakon što kliknete, trebate unesite odredište ili ga označite na karti, a zatim će Moja patrola pronaći put koji izbjegava prijavljene patrole iz vaše trenutačne lokacije do odredišta.

                

Aktivanjem opcije "Potencijalna patrola" u meniju vidjet ćete patrole koje su često bile na istim mjestima u prethodnom razdoblju.

Na svaku prijavljenu patrolu možete kliknuti i dobiti informacije o vjerojatnosti da se patrola zaista tu nalazi, kao i tko ju je i kada prvi i posljednji prijavio. Svaku patrolu možete potvrditi ako ste je i vi tu primijetili ili negirati ako se patrola više ne nalazi na prijavljenoj lokaciji. Svaki vaš glas se bilježi i ako dajete istinite informacije vaša pouzdanost se povećava ili smanjuje ako dajete lažne informacije. Također možete ostaviti komentar za izabranu patrolu.

Što veću pouzdanost imate vaš glas vrijedi više.

Kontaktirajte Nas

Tekst responsa