Uvjeti korištenja


Aplikacija „MyPatrol“ (dalje: Aplikacija) je namenjena povećanju opšte bezbednosti puteva u Srbiji u smislu prevencije i služi kao upozorenje vozačima na postojanje policijskih patrola, kako bi poštovali propise iz bezbednosti saobraćaja na putevima, uzevši u obzir da je rad policije javan.

Aplikacija nije uređaj i njom se ne može otkrivati ili ometati rad uređaja za merenje brzine kretanja vozila, odnosno drugih uređaja namenjenih za otkrivanje i dokumentovanje prekršaja.

Aplikacija služi za razmenu podataka između Korisnika Aplikacije.

Upotreba Aplikacije nije u suprotnosti sa pozitivnim pravom Republike Srbije.


Aplikacija

Korišćenjem Aplikacije „MyPatrol“ Korisnik prihvata donje uslove korišćenja.

Upotreba Aplikacije je besplatna za sve Korisnike.

Sadržaj ove aplikacije je podoban za sve starosne grupe.

Aplikacija ne sadrži nikakve zvukove, fotografije ili slike koje mogu uplašiti decu.

Aplikacija ne sadrži vulgarni rečnik.

Podaci iz Aplikacije su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti za druge svrhe.

Podaci koje pruža Aplikacija su prikupljeni od Korisnika Aplikacije.

Podaci mogu biti neopuzdani, neprovereni, netačni ili neažurni.

Aplikacija ne može pružiti nikakve garancije da su gornji podaci i informacije tačni i pouzdani.


Autor

Autor Aplikacije je kompanija „Pronet Media“ koja je i vlasnik Aplikacije.

Autor zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni i dopuni svojstava Aplikacije (beta verzija ili nova verzija), kao i da izmeni ove Uslove korišćenja.

Autor zadržava sva autorska i srodna prava i nije dozvoljeno korišćenje bilo kojeg dela Aplikacije, u bilo koje svrhe, bez prethodne saglasnosti; uračunavajući ali neograničavajući se na programski kod, ime, naziv, grafička rešenja, idejna rešenja i slično.


Korisnik

Korisnik Aplikacije je lice koje istu koristi u cilju za koji je namenjena.

Korisnik Aplikacije samom instalacijom iste prihvata ove Uslove korišćenja u smislu ugovora po pristupu, koje Autor može izmeniti u svakom trenutku.

Korisnik je saglasan da Autor ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati iz korišćenja Aplikacije.

Korisnik je saglasan da je aplikacija namenjena za bezbedno korišćenje i da je upotreba mobilnog telefona u toku vožnje zabranjena prinudnim propisima.

Korisnik je saglasan da Aplikaciju i njena svojstva neće koristiti u cilju vršenja prekršaja i krivičnih dela.

Korisnik je saglasan da Autor ne može biti odgovoran u slučaju eventualnog prekršaja ili krivičnog dela učinjenog od strane Korisnika.

Korisnik je saglasan da prilikom ostavljanja komentara u Aplikaciji u istima neće koristiti pogrdne reči ili govor mržnje u smislu vređanja organa Republike Srbije i drugih korisnika Aplikacije i da stavovima iznetim u komentarima neće ugrožavati tuđu bezbednost, pogotovu iz oblasti saobraćaja, ni da će širiti ili podsticati rasnu i versku netrpeljivost.

U slučaju iz gornjeg stava Autor ili lice koje on ovlasti ima pravo da ukloni korisnika iz sistema korišćenja Aplikacije.

Korisnik beta verzije Aplikacije je saglasan da ista može imati greške u funkcionisanju i dužan je trpeti posledice koje su nastale iz funkcionisanja beta verzije.

Korisnik je saglasan da Aplikacija može u određenom trenutku biti van funkcije ili prikazati netačne podatke u situacijama koje su prouzrokovane tehničkim problemima servisa koje Aplikacija koristi.


Korišćenje korisničkih podataka

Korisnik je saglasan da su podaci koje je uneo prilikom prijavljivanja za korišćenje Aplikacije tačni i da unošenjem istih nema skrivenu nameru dovođenja u zabludu trećih lica oko njegovog identiteta.

Korisnik je saglasan da ustupa podatke iz svog uređaja na obradu i to one koji su neophodni Aplikaciji kako bi neometano funkcionisala.

Neke opcije Aplikacije koriste podatke o lokaciji, kao na primer GPS signale i druge informacije koje odašilje vaš uređaj na kome je Aplikacija instalirana i aktivirana i koje ne mogu biti korišćene bez upotrebe ovih tehnologija.

Korisnički podaci koje Aplikacija koristi su broj telefona, adresa elektronske pošte i podaci o lokaciji kao što su GPS podaci i podaci za baznih mreža koje odašilje i prima korisnikov uređaj.

Korisnik može dozvoliti Aplikaciji pristup SMS porukama na svom uređaju kako bi aktivacioni kod koji bi dobio putem SMS poruke Aplikacija prepoznala i završila postupak registracije.

U slučaju nedavanja pristanka Aplikacije pristupu SMS porukama, Korisnik će morati sam uneti aktivacioni kod koji je dobio od Aplikacije.

Prikupljeni korisnički podaci ne mogu biti dostavljeni trećem licu osim u slučajevima predviđenih zakonom.

Isključivanjem Aplikacije korisnički podaci prestaju biti predmet obrade do sledećeg pokretanja Aplikacije.

Autor ne može biti odgovoran za podatke koje o Korisniku prikupljaju Google i druga treća lica, niti može uticati na to.

Kontaktirajte Nas

Tekst responsa