Šta je Moja Patrola?

Moja patrola je aplikacija za uređaje sa Android i iOS platformom. Ona omogućava svim korisnicima da samo jednim klikom prijave primećenu policijsku patrolu i da uvek budu obavešteni o patrolama koje su prijavili drugi korisnici. Takođe, svaki korisnik može da potvrdi ili negira prijavljenu patrolu.

Uz pomoć složenog algoritma računa se pouzdanost svakog korisnika, verovatnoća postojanja patrole i uvek se prikazuju maksimalno precizni podaci svim korisnicima.

U donjem desnom uglu se nalazi dugme koja služi za prijavu primećene policijske patrole. U donjem levom uglu se nalazi dugme "Lokacija" u vidu ikonice snajpera. Klikom na ovo dugme vaša detektovana lokacija se postavlja u centar mape i prati kretanje. U levom delu iznad dugmeta za lokaciju se nalaze jos dve opcije: "Mapa sigurnog kretanja" i "Potencijalne patrole".

Opcija "Mapa sigurnog kretanja" Vam omogućava da izbegnete prijavljene patrole. Nakon klika potrebno je da unesete Vaše odredište ili da ga obeležite na mapi, nakon toga će Moja patrola naći rutu koja izbegava prijavljene patrole od Vaše trenutne lokacije do odredišta.

Klikom na dugme "Potencijalne patrole" biće vam prikazane patrole koje su se često nalazile na istim mestima u prethodnom periodu.

Na svaku prijavljenu patrolu možete kliknuti i dobiti informacije o verovatnoći da se patrola zaista tu nalazi, kao i ko ju je i kada prvi i poslednji prijavio. Svaku patrolu možete potvrditi ukoliko ste je i vi tu primetili ili negirati ukoliko se patrola više ne nalazi na prijavljenoj lokaciji. Svaki vaš glas se beleži i ukoliko dajete istinite informacije vaša pouzdanost se povećava ili smanjuje ukoliko dajete lažne informacije. Takođe možete ostaviti komentar za izabranu patrolu.

Što veću pouzdanost imate vaš glas više vredi.

Svi korisnici dobijaju 30 dana probnog perioda. Za vreme probnog perioda moguće je videti sve prijavljene patrole i koristiti opcije "Potencijalne patrole" i "Live Chat".
Nakon isteka probnog perioda, najaktivniji i najpouzdaniji korisnici dobijaju povlašćen status, odnosno besplatno korišćenje aplikacije.
Ostali korisnici imaju ograničen prikaz patrola, ali mogu otključati sve opcije uplatom ili sakupljanjem bonus poena kroz aplikaciju.

Kontaktirajte Nas

Tekst responsa