Šta je Moja Patrola?

Moja patrola je aplikacija za uređaje sa Android i iOS platformom. Ona omogućava svim korisnicima da samo jednim klikom prijave primjećenu policijsku patrolu i da uvijek budu obaviješteni o patrolama koje su prijavili drugi korisnici. Takođe, svaki korisnik može da potvrdi ili negira prijavljenu patrolu.

Uz pomoć složenog algoritma računa se pouzdanost svakog korisnika, vjerovatnoća postojanja patrole i uvijek se prikazuju maksimalno precizni podaci svim korisnicima.

Na svaku prijavljenu patrolu možete kliknuti i dobiti informacije o vjerovatnoći da se patrola zaista tu nalazi, kao i ko ju je i kada prvi i posljednji prijavio. Svaku patrolu možete potvrditi ukoliko ste je i vi tu primjetili ili negirati ukoliko se patrola više ne nalazi na prijavljenoj lokaciji. Svaki vaš glas se bilježi i ukoliko dajete istinite informacije vaša pouzdanost se povećava ili smanjuje ukoliko dajete lažne informacije. Takođe možete ostaviti komentar za izabranu patrolu.

Što veću pouzdanost imate vaš glas više vrijedi.

Kontaktirajte Nas

Tekst responsa